s v a d b a

N a t y    &    B o bNa svadbu Naty & Boba sme pripravovali takmer všetky tlačoviny — svadobné oznámenia, pozvánky k svadobnému stolu, menu spolu s menovkami, zasadací poriadok, ale aj etikety na svadobné vínko a fľašky s antibakteriálnym gélom, ktorý sa Naty & Bob rozhodli svojim hosťom darovať.

Ich svadba sa niesla v štýle greenery eucalyptus,
preto sme sa rozhodli, že dizajn tlačovín sa bude niesť v minimalistickom štýle s dôrazom na detaily — na výber papiera, písma a farieb. Jedným z najkrajšich a najdôležitejších detailov bola zlatá fóliová potlač, ktorou sme zvýraznili ako mená novomanželov, tak aj dátum svadby a použili sme ju aj na pozvánky ku stolu, menu a etikety na svadobné vínko.


  fotografie: robertgalik.ski v a n n a    m a l i k    d e s i g n


O B C H O D N É    P O D M I E N K Y

K O N T A K T

B L O G

s o c i á l n e    s i e t e    &    o b c h o d


I N S T A G R A M

F A C E B O O K

S A S H E
© I V A N N A    M A L I K    D E S I G N
2 0 2 2