n a š e    s l u ž b y

—  b r a n d i n g


naša služba branding obsahuje:

— HLAVNÉ LOGO
— SUBLOGO (2 - 3)
— VZOR
— FAREBNÁ PALETA
— TYPOGRAFIA
— ŠABLÓNY PRÍSPEVKOV NA SOC. SIETE (CANVA)ZÁKLADNÁ CENA ZA GRAFICKÝ NÁVRH: 100€ +
CENA ZA TLAČOVINY: individuálna
TRVANIE PROCESU: 1 až 2 mesiace—  w e b    d i z a j n


naša služba web dizajn obsahuje:

— PLNE PERSONALIZOVANÝ DIZAJN WEBU
— ZÁKLADNÉ NASTAVENIE SEO
— VERZIA PRE MOBILNÉ ZARIADENIA
— INŠTALÁCIA 
— ZAŠKOLENIE
— PODPORA PO SPUSTENÍZÁKLADNÁ CENA ZA GRAFICKÝ NÁVRH: 200€ +
CENA ZA DÓMENU: individuálna
TRVANIE PROCESU: 1 až 2 mesiace—  s v a d o b n é   t l a č o v i ny


naša služba svadobné tlačoviny obsahuje:

— SVADOBNÉ OZNÁMENIA
— POZVÁNKY K SVADOBNÉMU STOLU
— MENU, MENOVKY, ZASADACÍ PORIADOK, ČÍSLA STOLOV, ...
— ETIKETY NA SVADOBNÉ VÍNKO (ALEBO INÚ VÝSLUŽKU)
— PODPORA S VÝBEROM OBÁLOK

ZÁKLADNÁ CENA ZA GRAFICKÝ NÁVRH: 100€ + 
CENA ZA TLAČOVINY: individuálna
TRVANIE PROCESU: 1 až 2 mesiace
o tom, ako pracujeme
&   ako bude prebiehať náš spoločný
tvorivý proces, si prečítate tu


kontaktujte nás
a nezabudnite nám napísať:
—  o akú službu máte záujem

—  Vašu predstavu

—  dátum, kedy má byť služba odovzdanái v a n n a    m a l i k    d e s i g n


O B C H O D N É    P O D M I E N K Y

K O N T A K T

B L O G

s o c i á l n e    s i e t e    &    o b c h o d


I N S T A G R A M

F A C E B O O K

S A S H E
© I V A N N A    M A L I K    D E S I G N
2 0 2 2