o tvorivom procese
— 1 


F O R M U L Á R

Či už ide o branding, web dizajn alebo tlačoviny, máme pre Vás pripravení formuláre, ktoré vyplníte - vďaka tomu zistíme, aká je Vaša predstava a čo od nás pri tvorbe Vášho brandingu, web dizajnu alebo tlačovín očakávate. 


— 2


I N S P I R A T I O N    B O A R D


Na základe Vami vyplneného formulára vytvoríme tzv. inspiration board - vizuálnu prezentáciu toho, v akom štýle sa bude niesť Váš branding, web dizajn alebo tlačoviny. Inspiration board obsahuje všetko dôležité - farebnú paletu, typografiu a fotografie slúžiace ako inšpirácia.— 3


D I Z A J N O V A N I E

Tu prichádzame na rad my. Po tom, čo si pomocou inspiration board ujasníme kam smerujeme, začíname pracovať na Vašom brandingu, web dizajne, tlačovinách ... Po celý čas tvorby komunikujeme, posielame ukážky, rozprávame sa o detailoch & riešime prípadné zmeny. 


— 4


F I N A L I Z O V A N I E

Ak sme s dizajnom spokojní, prirodzene prechádzame k finalizovaniu - spoločne kontrolujeme každú časť projektu, aby sme si boli istí, že je všetko tak, ako má byť.

V prípade, ak ide iba o grafický návrh brandingu alebo tlačovín, prechádzame priamo k odovzdávaniu. Ak máte záujem aj o tlač, prechádzame k nej - rozprávame sa o výbere najvhodnejšieho papiera a možnosti tlače. Dnešná doba ponúka široké a kreatívne možnosti, ako Váš branding alebo tlačoviny ozvláštniť a odlíšiť ich tak od ostatných.

V prípade, ak ide o web dizajn, prechádzame si ten - kontrolujeme texty a fotografie, a zisťujeme jeho funkčnosť - či všetky odkazy a prepojenia fungujú tak, ako majú.


— 5


Š K O L E N I E

V prípade, ak pracujeme na Vašom brandingu alebo web dizajne, čaká nás jeden krok navyše - školenie. Nemusíte sa báť, nezahrnieme Vás žiadnymi odbornými názvami alebo programami - všetko čo budete potrebovať je účet na platforme Canva (základná bezplatná verzia). V prípade, ak ide o web dizajn, naučíme Vás pracovať priamo s platformou, na ktorej Váš web bude bežať (Cargo).

Našim cieľom nie je klientom odovzdať projekty, s ktorými nevedia pracovať a využiť ich potenciál. Chceme, aby ste sa stali samostatnými najviac ako to pôjde - Canva aj vo svojej základnej bezplatnej verzii ponúka široké množnosti, ako svoj branding môžete šíriť naprieč sociálnymi sieťami. A to sa budeme snažiť dosiahnuť.


— 6


O D O V Z D A N IE

Yay! Sme na konci našej spoločnej úžasnej a inšpiratívnej jazdy. Vaše projekty sú odozvdané v požadovaných grafických formátoch, prípadne priamo vytlačené! Rozumiete, ako funguje Canva a viete si poradiť s príspevkami na sociálne siete. Web beží, ako má a ovládate základné funkcie, viete si pridať nové stránky portfólia, prípadne vytvoriť úplne nové. A nám už nezostáva nič iné, ako Vám poďakovať. A “zostať na telefóne” - veď viete, ak by ste čokoľvek potrebovali, sme tu stále pre Vás.ako budeme komunikovať
E - M A I L

Vami vyplnený formulár obdržíme na e-mail, cez ktorý Vás budeme kontaktovať naspäť. Celá písomná komunikácia prebieha cez e-mail - je prehľadnejšia, spoľahlivejšia a praktickejšia. Vieme Vám skrz e-mail posielať ukážky v skvelej kvalite, potrebné odkazy a dokumenty & vo finále odovzdať aj digitálne produkty, t. j. grafické návrhy.


G O O G L E    M E E T S     |    M I C R O S O F T    T E A M S

Či už používate Google Meets alebo Microsoft Teams, naše spoločné meetingy a školenia si vieme naplánovať na ktorejkoľvek z týchto platforiem. Funkcia zdieľanej obrazovky nám dovolí pracovať s aplikáciami (Canva alebo Cargo) v reálnom čase - skúšať si úlohy, pýtať sa, riešiť prípadné problémy...

Meetingy a školenia si vopred naplánujeme tak, aby termíny vyhovovali obom stranám. Rovnako si prispôsobíme intenzitu stretnutí a ich trvanie.


N O T I O N

Notion je aplikácia, ktorá bude jedným z našich najhlavnejších komunikačných kanálov. Stále budeme komunikovať cez e-mail, google meets alebo microsoft teams, avšak tu — v notion, nájdete vždy všetky potrebné a aktuálne informácie o projekte — ako napríklad návrhy dizajnov, zmluvu, formuláre, termíny našich meetingov / školení, manuály na stiahnutie, ...


P R O S Í M E ,    N E K O N T A K T U J T E    N Á S    C E Z  :

- I N S T A G R A M
- F A C E B O O K
- W H A T S A P P / V I B E R / ...

... a ďalšie sociálne siete. Správy sa tu ľahko stratia a tak sa môže stať, že Vašu žiadosť o naše služby prehliadneme alebo nenájdeme.

Rovnako, ak už na Vašom brandingu, web dizajne alebo tlačovinách pracujeme, neposielajte nám správy týkajúce sa procesu cez tieto kanály - sú neprehľadné a tak je oveľa ťažšie ich dohľadať a spojiť s Vašim projektom.

i v a n n a    m a l i k    d e s i g n


O B C H O D N É    P O D M I E N K Y

K O N T A K T

B L O G

s o c i á l n e    s i e t e    &    o b c h o d


I N S T A G R A M

F A C E B O O K

S A S H E
© I V A N N A    M A L I K    D E S I G N
2 0 2 2