grafické štúdio zameriavajúce sa na
papierenské potreby & branding
 
 


minimalistické & funkčné
papierenské potrebyveríme, že papierenské potreby nemajú
iba lahodiť oku, ale majú napĺňať aj funkčnú stránku

preto sme sa rozhodli vytvoriť vlastnú kolekciu
plánovačov a poznámkových blokov,
ktorá spĺňa obe kritéria - 
je okulahodiaca a zároveň aj plne funkčná

vizuál pre Vašu
značku —  brandingznačka už nie je len jedno logo a aj preto by
Vaša značka mala byť viac než to

branding je celý súbor prvkov, ktoré definujú Vás a Vašu
značku — je to jedinečný výber písma, farieb, štýlu a formy
prezentácie, ktorý bude dokonale vystihovať Vašu identitu

p r e j s ť    d o    o b c h o d í k u


s v a d b a
n a t y  &  b o b


svadobné oznámenia, pozvánky k stolu,
menu, menovky, zasadací poriadok, ...

č í t a ť
o b c h o d
s a s h e . s k


plánovače, poznámkové bloky,
pohľadnice, printy a ďalšie peknôstky

n a k u p o v a ť


i n s t a g r a m
@ i v a n n a m a l i k . d e s i g n


pre inšpiráciu z grafického dizajnu nás
nezabudni sledovať na našom Instagrame

s l e d o v a ť
b r a n d i n g
k l a u d i a   k i r s c h n e r


vizitky, ďakovné karty,
darčekové poukážky, ...

u ž    č o s k o r o

R E C E N Z I E:

“Objednávka bola v priebehu pár dní pripravená na osobný odber.
S Ivanou sa príjemne komunikovalo ohľadom termínu prevzatia a pri osobnom stretnutí bola veľmi milá. Je vidieť, že ju tvorenie a práca s grafikou baví a že si váži každú jednu objednávku. Pohľadnice sú naozaj vo vysokej kvalite a čo je najlepšie, sú originálne a myslím, že každý si v jej ponuke nájde niečo presne pre seba (alebo pre kamošky).”


—    p e t r a  v  n a š o m  s a s h e . s k  o b c h o d í k u


IVANNA MALIK    b l o g


občas sa vraciame k začiatkom a píšeme,
preto si všetky naše články a rozhovory
môžete prečítať aj na tomto webe

p r e j s ť    n a    b l o g
IVANNA MALIK    p i n t e r e s t


pinterest je veľmi obľúbená platforma
plná nekonečnej inšpirácie, na ktorej
nemôžeme chýbať

p r e j s ť    n a   p i n t e r e s t


máte záujem
o
spoluprácu?
b r a n d i n g


budeme poctení, ak sa rozhodnete zveriť 
branding Vašej značky do našich rúk

vďaka spolupráci s profesionálnou tlačiarňou
vieme zabezpečiť kompletnú tlač produktov

B O O K I N G    :    z a t v o r e n ý
t l a č o v i n y


s radosťou budeme súčasťou Vášho špeciálneho dňa
& pomôžeme Vám s dizajnom všetkých
tlačovín (oznámení, pozvánok, menoviek, ...)

vďaka spolupráci s profesionálnou tlačiarňou
vieme zabezpečiť kompletnú tlač produktov

B O O K I N G    :   a p r í l    2 0 2 2

y o u t u b e    —   
z a b a ľ t e    s    n a m i    V a š u    o b j e d n á v k u


i v a n n a    m a l i k    d e s i g n


O B C H O D N É    P O D M I E N K Y

K O N T A K T

B L O G

s o c i á l n e    s i e t e    &    o b c h o d


I N S T A G R A M

F A C E B O O K

S A S H E
© I V A N N A    M A L I K    D E S I G N
2 0 2 2